چرا استراژی تبلیغات و بازاریابی صادراتی در فیلیپین با سایر کشورهای جنوب شرق آسیا باید متفاوت باشد؟

استراژی تبلیغات و بازاریابی صادراتی در جامعه مردسالار فیلیپین

چرا استراژی تبلیغات و بازاریابی صادراتی در فیلیپین با سایر کشورهای جنوب شرق آسیا باید متفاوت باشد؟

از فاکتورهای مهمی که در حوزه بازاریابی بین المللی و صادرات باید بدان توجه نمود مقوله توجه به فرهنگ مردمان یک کشور است. در بین 6 فاکتور اصلی فرهنگی تعیین کننده موفقیت بازاریابی صادراتی، مقوله “میزان مردسالاری” مردم یک جامعه فاکتور مهمی است که در حوزه جنوب شرق آسیا این مقوله در جامعه فیلیپین نسبت به سایر کشورهای جنوب شرق آسیا تا حد زیادی تمایز دارد. مردسالاری در حقیقت رواج ارزش هایی مانند “پیروزی به هر قیمت”، “غرور شخصی”، “منفعت اقتصادی” و ” پاداش های مادی و فردی” در میان افراد جامعه است. در مقابل آن جوامع زن سالار، کشورهایی هستند که ارزش هایی مانند “همکاری”، “فروتنی و صمیمیت”، “منافع غیر اقتصادی” و “پاداش های معنوی” در میان افراد آن اجتماع رواج بیشتری دارد.

امتیاز مردسالاری فیلیپین

امتیاز مردسالاری جامعه فیلیپین در حدود 64 است. این امتیاز بالا (خصوصیات مردانه) در این بعد نشان می دهد که جامعه توسط رقابت، دسترسی و موفقیت هدایت می شود، که موفقیت در آن با ملاک برنده بودن و بهترین بودن در هر حوزه تعریف می شود. این نوعی سیستم، ارزشی است که از دوران مدرسه در جامعه فیلیپین شروع می شود و در طول زندگی سازمانی و شغلی نیز ادامه می یابد. فیلیپین یک جامعه مردانه است. در جوامع مردانه، مردم زندگی می کنند که کار کنند و مدیران قاطع و برنده هستند و توجه جامعه به دارایی ها، رقابت و عملکرد بهتر است و چالشها بدون بخشش و گذشت از طریق مواجهه مستقیم با آنها حل و فصل می شود.

امتیاز مردسالاری سایر کشورهای جنوب شرق آسیا

شاخص مردسالاری در جامعه ایران 43 است و در سایر کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر تایلند و ویتنام امتیاز به ترتیب 34 و 40 است. اندونزی نیز در این شاخص امتیاز 46 را دارد و مالزی امتیاز 50 دارد. همانطور که مشخص است در بین کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا، تنها فیلیپین دارای تفاوت فاحش در شاخص مردسالاری و امتیاز بالای 50 است.

الگوی تبلیغات و بازاریابی صادراتی در جامعه مردسالار فیلیپین

در چنین جوامع مردسالاری الگوی بازاریابی صادراتی، بسته بندی و تبلیغات محصول صادراتی و تعامل با مشتریان متفاوت از جوامع زن سالار است. در جامعه فیلیپین تمرکز بازاریابی و صادرات باید بر نقش محصول در پیشرفت اقتصادي و کسب منافع اقتصادي و مادي بیشتر باشد و به نوعی ترویج مادي گرایی بشود تا مخاطب بیشتر جذب شود. ارائه مشوق هاي مادي و ملموس به مشتریان در فیلیپین یک راهکار مهم بازاریابی در زمان صادرات خواهد بود. همچنین می توان بر برتري هاي ملموس شرکت در مقایسه با رقبا کاملا تاکید نمود. ضرورت دارد در این کشور در زمان پرزنت و بازاریابی برای صادرات یا شرکت در نمایشگاه ها و مذاکرات تجاری، تمرکز بر جنبه هاي عملکردي محصول مانند کیفیت، صرفه اقتصادي، کاربردهاي فنی و …صورت پذیرد.
این در حالی است که در سایر کشورهای جنوب شرق آسیا برای صادرات و بازاریابی شما می توانید بر نقش محصول در خدمت بهتر یا کمک بیشتر به اطرافیان مهم (خانواده، دوستان و …) تمرکز نمائید. توجه به ارائه مشوق هاي معنوي و غیرمادي به مشتریان در این کشورها می تواند شانس موفقیت شما را بالاتر ببرد. همچنین متمرکز شدن بر جنبه هاي غیرعملکردي محصول مانند طراحی، زیبایی، تنوع، شهرت و …برای مخاطبین جذابتر است.
پایگاه صادراتی اکسپورا در جنوب شرق آسیا می تواند راهبر صادراتی و بازاریابی و تبلیغات شما در کشورهای جنوب شرق آسیا باشد.

مردسالاری ، زن سالاری ، پایگاه صادرات ، اکسپورا ، جنوب شرق آسیا ، فیلیپین ، بازاریابی صادراتی ، صادرات

اشتراک گذاری پست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *