نشست اخذ نشان CE

نشست اخذ نشان CE و تطابق آن ها با استانداردهای اروپایی در تاریخ 18 دی ماه 1398 با حضور سرکار خانم دکتر کاشانی سر ممیز رسمی مراجع USCert آمریکا ، Kiwa ایتالیا ، Eurofins بلژیک ، SZUTEST ترکیه درسالن سروش شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.

تصاویر نشست

ثبت نام در پلتفرم هوش مصنوعی