همایش آنلاین اندونزی

0
تعداد کل جلسات برگزار شده
0
تعداد محصولات مو جود در پلتفرم
0
تعداد کل بازدیدکنندگان
0
تعداد بازدید کنندگان اندونزیایی

شرکت بهبود تجهیز بهین اندیش بعد از اجرای موفقیت آمیز همایش و سیمنار مجازی اندونزی از وزارت بهداشت کشور اندونزی تقدیر نامه دریافت نمود

ثبت نام در پلتفرم هوش مصنوعی