ارزیابی آمادگی صادرات (ERA)

شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق به منظور ورود به بازارهای بین‌المللی و تعامل با این بازار ها، نیازمند سپری کردن یک دوره آموزشی هستند تا به بنگاه‌های آماده جهت صادرات و تعاملات بین‌المللی تبدیل گردند. ورود به بازار های بین‌المللی و رسیدن شرکت به سطحی که در فرآیندهای بین‌المللی بتواند به صورت حرفه‌ای و قوی عمل نماید از الزامات حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی است. مرکز  نوآوری و شتاب دهنده صادرات iADAM     به منظور توسعه گام به گام شرکت‌ها در فضای بین‌المللی و رسیدن به بلوغ صادراتی برنامه‌ریزی نموده و خدماتی را در همین راستا به شرکت‌ها ارایه می‌دهد.