توزیع محصولات و خدمات از طریق توزیع کنندگان محلی و بومی

به طور کلی، صادرات محصولات با فناوری بالا و پیچیده نیاز به صرف زمان بیشتر و پیگیری مداوم در بازار هدف داشته و صادرات موفق در صورت وجود مزیت‌های رقابتی کمی و کیفی تنها در صورت پیگیری اثربخش و نظام‌مند صورت می‌پذیرد. پیگیری فرآیندهای صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور  در مواردی می‌تواند از طریق توزیع کننده محلی یا بومی آشنا  به زبان، فرهنگ، قوانین، فناوری یا محصول در کشور هدف  انجام گیرد. مرکز  نوآوری و شتاب دهنده صادرات iADAM   با تحقیق و تنظیم قرارداد، بهترین و معتبرترین توزیع کنندگان محلی و بومی را انتخاب و به وسیله آنها محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان،  خلاق و فناور را در کشور هدف توزیع می نماید.