توسعه بازار بین المللی

آشنایی با روش‌های بازاریابی بین المللی و ایحاد زیرساخت‌های لازم در بخش صادرات و… از مهمترین نیازها جهت ورود به بازار جهانی محصولات دانش‌بنیان محسوب می‌شود. بر همین اساس شرکت‌ها  در مرکز  نوآوری و شتاب دهنده صادرات iADAM  با پشتیبانی از نهاد های حمایتی و با در اختیار داشتن شبکه‌ای از مشاوران و کارگزاران مجرب در این حوزه‌ سعی نموده تا بخشی از نیازهای شرکت‌ها در این زمینه را مرتفع نماید.

حضور در مناقصات بین‌المللی با انجام فرآیند های خرید، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه به مناقصه‌گذار و دریافت ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه از بانک‌ها، فعالیت دیگر مرکز  نوآوری و شتاب دهنده صادرات iADAM   می باشد.