حضور در پاویون ملی ایران در نمایشگاه‌های خارجی

در راستای ورود محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای صادراتی جدید، مرکز نوآوری و شتاب دهنده صادرات iADAM نمایشگاه های بین المللی معتبر را شناسایی و شرایط را برای حضور پاویون ملی ایران در نمایشگاه‌های خارجی فراهم می کند .