مالکیت معنوی (اختراع و نشان تجاری)

علامت تجاری، تصویر ذهنی مشتریان و بازار از یک محصول، شرکت یا گروهی از شرکت‌ها در بازار است. علامت تجاری حاوی پیام‌هایی درباره کیفیت، قیمت، سطح فناوری، قابلیت اعتماد و هر آن چیزی است که در بازار مربوطه منبع ارزش بوده و حامل ارزش برای مشتری است. این تصویر ذهنی و انتزاعی در اقلامی نظیر نام و نشان تجاری، شعارها، الگوهای تبلیغاتی و نظایر آن نمود خارجی پیدا می‌کند. از آنجا که لازمه حضور مداوم در بازارهای بین‌المللی داشتن علامت تجاری معتبر و حفظ آن در بازارهای هدف است، مرکز  نوآوری و شتاب دهنده صادرات iADAM   بستر را برای ثبت علامت تجاری در بازارهای بین‌المللی هدف  ایجاد می کند.