مجوزها، تاییدیه ها و استانداردها

در  کشورهای  جنوب شرقی آسیا، جهت ورود محصولات به بازار، از جمله دارو ها مقررات خاصی وجود دارد. یکی از این قوانین ثبت محصول یا داروی موردنظر در سازمان مربوطه در آن کشور است. مرکز نوآوری و شتاب دهنده صادرات iADAM  برای ثبت محصول یا دارو در کشورهای هدف صادراتی به شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور کمک  می‌نماید.