نمایشگاه دائمی محصولات فناوری پیشرفته تولید و ساخت ایران

معرفی پتانسیلهای فناوری کشور به عنوان یکی از پیشنیازهای اساسی حضور این صنایع و محصولات در بازارهای ملی و بینالمللی است. یکی از اقدامات مهم در این زمینه ایجاد نمایشگاه دائمی فناوریهای پیشرفته کشور میباشد. مرکز  نوآوری و شتابنده صادرات iADAM      برای معرفی محصولات شرکتهای دانش بنیان ، خلاق و فناور در کشور مالزی راه اندازی مینماید . در این نمایشگاه محصولات شرکتهای دانش بنیان و خلاق و فناوری کشور در حوزههای فناوری (پزشکی دارویی و تجهیزات پزشکی )، نانو فناوری، نرم افزار و الکترونیک، مکانیک و مخابرات و غیره .. به نمایش در خواهد آمد.

با ایجاد نمایشگاه دائمی فرصتی را برای شرکتهای دانش بنیان و خلاق و فناوری کشور فراهم کنیم تا با در اختیار گرفتن بخشی از این نمایشگاه برای نمایش محصولات خود از این فرصت استفاده کنند. نمایشگاه محصولات فناوری پیشرفته کشور با ایجاد فرصت معرفی و عرضه محصولات پیشرفته زمینه ساز توسعه ارتباطات میان عرضه کنندگان و متقاضیان خواهد شد.

مرکز نمایشگاه دائمی صادرات مرکز نوآوری و شتابنده صادرات  iADAM

مرکز نمایشگاه های دائمی صادراتی مالزی ، یک مرکز نمایش دائمی با فضایی مناسب  می باشد که منحصراً برای نمایش و تبلیغ محصولات و خدمات مختلف شرکتهای دانش بنیان و خلاق و فناوری کل کشور ایران در مرکز نوآوری و شتابنده صادرات  iADAM   طراحی خواهد شد.

مرکز نمایشگاه دائمی صادرات مرکز نوآوری و شتابنده صادرات  iADAM   به بازدید کنندگان تجاری این امکان را می دهد تا طیف گسترده ای از محصولات و خدمات شرکت ایرانی را پیدا کرده و بررسی کنند که شامل بیش 31صنعت از قبیل: فناوری های سبز، برق و الکترونیک، مخابرات ، نانو فناوری ، نرم افزار، مکانیک،شیمیایی، وسایل اتوماتیک، لاستیک، پلاستیک، دارویی و الوار/ چوب می باشد. علاوه بر این، بخش خدمات با رشد سریع با صنایعی مانند نفت و گاز، ساخت و ساز، خدمات تجاری، بهداشت و درمان و آزموزش و غیره ….ارائه می شود.

نشان دهنده حجم وسیعی از محصولات و خدمات کشور ایران که به عنوان یک مرکز توقف یک مرحله ای برای خریداران بین المللی می باشد.