پذیرش هیئت تجاری

ارتباطات بین‌المللی یکی از الزامات اولیه در فرآیند پذیرش شرکت ها در بازار های بین‌المللی  و صادرات محصولات و خدمات می‌باشد. پذیرش این هیات‌ها و یا افراد می‌تواند با هدف‌های مختلفی نظیر توسعه بازار، جذب سرمایه‌گذاری مشترک، آموزش و کسب تجربه در حوزه‌های مختلف باشد. بنابراین، بر اساس اختیارات مرکز نوآوری و شتاب دهنده صادرات iADAM،  پذیرش هیئت تجاری  به صورت حرفه ای در کشورهای هدف انجام می گیرد.