پیشخوان مشاوره صادرات و واردات

مرکز  نوآوری و شتاب دهنده صادرات iADAM می تواند انواع مشاوره های مربوط به فرآیند های صادراتی، حمل و نقل بین الملل، گمرک، نقل و انتقال ارزی و … را در اختیار شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور قرار دهد.